Multidisciplinair Atelier

Het Multidisciplinair atelier voor volwassenen kan je op twee manieren volgen.

Er is een cursus van 4u in de week op woensdagavond (en dit gedurende 2 opeenvolgende jaren). Deze cursus is ideaal voor nieuwe leerlingen die op een andere manier van het deeltijds kunstonderwijs wensen te proeven en graag buiten de lijntjes kleuren en denken.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om dit atelier verder te zetten of te beginnen in de Hogere Graad. Dit is een cursus van 8u in de week (op maandag namiddag en avond, of verspreid over 2 dagdelen op maandag en woensdagavond) en is een traject van 5 jaar. Deze cursus is ideaal voor de leerlingen die reeds de kortere (2-jarige) instapcursus hebben gevolgd of voor leerlingen die reeds een andere discipline binnen de academie hebben doorlopen.

In het multidisciplinair atelier worden kunstwerken en kunstenaars uit de moderne en hedendaagse kunst als uitgangspunt genomen. Ze worden niet letterlijk nagebootst maar beschouwd als een uitnodiging om een persoonlijk onderzoek uit te bouwen. Bepaalde thema’s en beeldstrategieën worden onder de loep genomen om ze te analyseren, te interpreteren en zelf toe te passen. Deze methode laat toe om op een actieve manier kennis te maken met de hedendaagse kunst. Stap voor stap word je een creatieve participant.

De cursisten proeven van verschillende media en materialen. Gespecialiseerde vakkennis of technische vaardigheid is niet nodig. Het komt er op aan om verschillende uitdrukkingsmogelijkheden eigenhandig te exploreren: installaties, video, performances, fotografie, conceptuele kunst, land-art, tekenen, schilderen, beeldhouwen, objecten, architectuur,…

Beide cursussen worden gegeven door de in Mechelen wonende hedendaagse kunstenaar Herman Van Ingelgem.

Instapcursus

Docent: Herman Van Ingelgem
4u/week gedurende 2 jaar
Woensdag van 18u tot 21.30u

Herman Van Ingelgem: herman.vaningelgem@academiemechelen.be

Hogere graad

Docent: Herman Van Ingelgem
8u/week gedurende 5 jaar
Maandag van 13.30u tot 17u en van 18u tot 21.30u

Herman Van Ingelgem: herman.vaningelgem@academiemechelen.be

Websites

Herman Van Ingelgem: www.hermanvaningelgem.be/home.html