Wedstrijden

Prijs voor Beeldhouwkunst van de Stad Mechelen

Het stadsbestuur van Mechelen organiseert de tweejaarlijkse kunstprijs “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs wordt om de beurt toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst/vrije grafiek. In 2021 komt de discipline beeldhouwkunst aan bod.

De Prijs is genoemd naar Ernest Albert (1900-1976), een begenadigd kunstschilder en voormalig directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen. De prijs wordt gefinancierd door het legaat dat mevrouw Marcelle Breugelmans, weduwe van de heer Ernest Albert, ter nagedachtenis van haar man schonk aan de Stad Mechelen.

Met een geldbedrag van €7500 is de “Grote Prijs Ernest Albert” een van de belangrijkste kunstprijzen in België. De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, gestudeerd of werkend in België).

Voor de huidige editie Beeldhouwkunst werd opnieuw een recordaantal dossiers ingediend. Niet minder dan 145 kunstenaars dongen mee naar een selectie, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Met zoveel inzendingen was het geen eenvoudige taak om een selectie te maken. Het grote aantal deelnemers onderstreept dat deze prijs de voorbije jaren aan belang heeft gewonnen. De jury werd geconfronteerd met een grote variatie aan benaderingen van beeldhouwkunst. In ieder geval kan je stellen dat de discipline springlevend is.

De jury, samengesteld uit Anton Cotteleer (winnaar van de Prijs Beeldhouwkunst in 2014), Bart Eyckermans (kunstenaar en lid van het Comité Ernest Albert), Elleke Frijters (kunstenaar en docent Beeldhouwkunst aan de Academie Mechelen), Koen Leemans (curator hedendaagse kunst De Garage/Hof van Busleyden) en Eva Wittocx (afdelingshoofd hedendaagse kunst en senior curator van het M – Museum Leuven), onder het voorzitterschap van Hans Martens (directeur Academie Mechelen) selecteerde 15 kunstenaars die uitgenodigd werden om werk tentoon te stellen in De Garage. Daags voor de opening zal de jury de uiteindelijke winnaar kiezen.

De selectie bestaat uit (alfabetisch) Willem Boel, Tramaine de Senna, Yannick Ganseman, Maika Garnica, Frederic Geurts, Daan Gielis, Athar Jaber, Mehdi-Georges Lahlou, Warre Mulder, Nadia Naveau, Karl Philips, Marius Ritiu, Caroline Van den Eynden, Emmanuel Van der Auwera, Katleen Vinck.

Op 20 maart wordt de prijs bekend gemaakt en uitgereikt door Björn Siffer, voorzitter van het Comité Ernest Albert en Schepen van Cultuur van de stad Mechelen.

Omdat in het reglement beeldhouwkunst vrij ruim geïnterpreteerd wordt als ” ruimtelijke kunstwerken uit eender welk materiaal met deze beperking (betreft volume, gewicht en/of vergankelijk materiaal) dat de werken moeten tentoongesteld kunnen worden in De Garage”, zien we in de uiteindelijk selectie een grote variëteit in sculpturale benaderingen. Opvallend is dat traditionele technieken zoals keramiek en textiel volwaardig deel uitmaken van het spectrum. Anderzijds valt ook op dat kunstenaars de grenzen tussen disciplines doorbreken en aanleunen bij schilderkunst, architectuur of mediakunst. Als we één conclusie kunnen trekken uit deze selectie dan is het dat beeldhouwkunst vandaag even hybride is als de tijden waarin we leven.

Zonder dat het een specifiek criterium was, stelde de jury een gezonde diversiteit vast. De jongste kunstenaar is 28, de oudste 55 jaar. De meeste kunstenaars zijn tussen de dertig en veertig jaar.

De verhouding vrouw/man is 5/10. Ook de diversiteit naar geboorte valt op. Naast 11 kunstenaars uit België zijn er 4 kunstenaars die in de Verenigde Staten, Italië, Roemenië of Frankrijk geboren zijn, maar in België leven en werken.

De vraag of het werk voldeed aan de ‘figuratieve vorm van de beeldende kunstdiscipline’ (zoals door de schenkster van de prijs in het reglement werd opgenomen), werd, met toestemming van het Comité Ernest Albert, zeer ruim geïnterpreteerd en slechts in mindere mate gewogen voor het al dan niet selecteren van de werken. De jury meent dat de discussie tussen figuratie en abstractie al lang achterhaald is en een beeldhouwwerk eigenlijk per definitie vooral concreet is.

Schepen Björn Siffer, voorzitter van het Comité Ernest Albert besluit: “Ik ben verheugd dat de doelstellingen van wijlen de heer Ernest Albert en de gulle schenkster mevrouw Marcelle Breugelmans hiermee niet enkel gerespecteerd worden, maar dat de nagedachtenis van Ernest Albert tevens een mooie toekomst voor de boeg heeft. Artistiek talent is thuis in Mechelen.”

De tentoonstelling loopt van 20 maart tot 25 mei 2021
in De Garage – Ruimte voor Actuele Kunst, Onder-Den-Toren 12, 2800 Mechelen.

De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot zondag van 13 tot 18u (gesloten op woensdag)

Reserveer uw bezoek op: https://hofvanbusleyden.recreatex.be/Exhibitions/Overview

De Grote Prijs Ernest Albert is een organisatie van het Comité Ernest Albert
in samenwerking met de Stad Mechelen, De Garage/Hof van Busleyden en de Academie Mechelen

www.prijsernestalbert.be

De Grote Prijs Ernest Albert is een organisatie van het Comité Ernest Albert in samenwerking met de Stad Mechelen en de Academie Mechelen
Info: 015 28 29 90 / ernest.albert@mechelen.be / www.prijsernestalbert.be


Voorbije wedstrijden van het huidige academiejaar vind je in het Archief 2021-2022