Wedstrijden


Prijs voor Tekenkunst en Vrije Grafiek van de Stad Mechelen 
Grote Prijs Ernest Albert 2023

REGLEMENT

Artikel 1: Het stadsbestuur van Mechelen schrijft een tweejaarlijkse kunstprijs uit onder de benaming “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs wordt om de beurt, en in volgorde van de hierna vermelde disciplines, toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst & vrije grafiek. In 2023 komen de disciplines TEKENKUNST & VRIJE GRAFIEK aan bod.

Artikel 2: Het bedrag van de prijs voor het jaar 2023 bedraagt 7.500 EURO

Artikel 3: Onder ‘Tekenkunst’ wordt verstaan: autonome werken met potlood, houtskool, krijt, inkt of gemengde techniek op (voornamelijk) papier. Onder ‘Vrije Grafiek’ wordt verstaan: autonome werken waarbij gebruik gemaakt wordt van traditionele en/of hedendaagse druktechnieken: diepdruk, hoogdruk, vlakdruk, doordruk en digitale- of gemengde techniek op (voornamelijk) papier. Zuivere fotografie wordt niet onder deze discipline gerangschikt.

Artikel 4: De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, werkend of gestudeerd hebbend in België). De professionaliteit wordt bij inschrijving aangetoond door vermelding van het diploma Hoger Kunstonderwijs of door aantoonbare professionele ervaring in het kunstenveld (wat moet blijken uit het CV).

Artikel 5: De jurering gebeurt in twee ronden.

1) De eerste selectie gebeurt op basis van een ingezonden portfolio.

Deze portfolio bestaat uit:

  • het volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
  • (kleur)afbeeldingen van maximaal 10 werken met vermelding van titel, jaartal, techniek en afmeting;
  • een recent curriculum vitae met een lijst van tentoonstellingen, eerder verworven prijzen en andere relevante informatie (zoals concept- of motivatietekst, website, recensies, e.a.).

De portfolio kan uitgeprint op papier of digitaal aangeleverd worden via mail of op USB-stick (in één bestand als pdf of powerpoint (opgepast: NIET als een reeks aparte jpeg’s). De digitale versie kan gemaild worden naar ernest.albert@mechelen.be – rechtstreeks indien niet groter dan 10 MB, of via WeTransfer indien groter dan 10 MB. De naam van het bestand bevat de naam van de indienende kunstenaar.

Ten laatste op 21 mei 2023 te bezorgen aan:
Academie voor Beeldende Kunsten, ter attentie van de directie,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen of ernest.albert@mechelen.be

2) De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd hun werk tentoon te stellen van 24 juni tot en met 13 augustus 2023 in De Garage – Ruimte voor actuele kunst van het Cultuurcentrum Mechelen.

Voorafgaand aan de opening duidt de jury een winnaar en eventueel eervolle vermeldingen aan.

De opening van de tentoonstelling, bekendmaking en uitreiking van de prijzen gaat door op zaterdag 24 juni 2023 om 11 uur.

De tentoongestelde werken dienen na afloop van de tentoonstelling door de deelnemers (na afspraak) afgehaald te worden in De Garage of Academie Mechelen.

Artikel 6: Elke geselecteerde deelnemer staat zelf in voor het transport van zijn/haar werken. De werken die weerhouden zijn voor de tentoonstelling worden door de organisatie verzekerd voor de duur van de tentoonstelling.

Artikel 7: De jury bestaat uit minimaal één vast lid van het Comité Ernest Albert aangevuld met externe juryleden.

Artikel 8: De beslissing van de jury is onherroepelijk en iedere deelnemer verklaart er zich mee akkoord door het feit van zijn deelneming. De onderscheiding (Grote Prijs Ernest Albert) kan binnen dezelfde discipline slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend worden.

Download hier het reglement.
Download het inschrijvingsformulier als PDF of Word-doc.

Meer info op www.prijsernestalbert.be.


Voorbije wedstrijden van het huidige academiejaar vind je in het Archief 2022-2023