Digitale Kunst

Doel van de cursus is het leren hanteren van nieuwe media als uitbreiding op je huidig artistiek werk. De artistieke component van digitale media vormt de basis van de cursus. Digitale technieken en computervaardigheden zijn belangrijk, maar spelen vooral een ondersteunde rol.

Videomontage, beeldbewerking en digitaal tekenen op iPad komen uitgebreid aan bod, met vrijheid om te onderzoeken en te experimenteren. Naast de klassieke beeldbewerking is er ook aandacht voor nieuwe technologieën en het ontwikkelen van interactieve audiovisuele installaties.

Er wordt gewerkt met korte opdrachten waarbij verschillende media aan bod komen. De studenten hebben ook de mogelijkheid om aan individuele projecten te werken waarbij ze begeleiding krijgen binnen de atelieruren.

Het atelier kan als hoofdatelier of keuze-atelier gevolgd worden.

Hoofdatelier

8u/week gedurende 5 jaar (en mogelijkheid van 2 jaar Specialisatie)
Je komt 2x per week naar de les.

Keuze-atelier

4u per week in combinatie met een hoofdatelier naar keuze
Je komt 1x per week naar de les.

Lesmomenten

Maandagnamiddag van 13.30u tot 17u
Maandagavond van 18u tot 21.30u
Woensdagochtend van 9u tot 12.30u

Docent: Valérie Baeyens

Mail: valerie.baeyens@academiemechelen.be
Website: www.valeriebaeyens.be

Sociale media

FB @digitalebeeldvormingmechelen
Instagram @digitalekunstmechelen