Digitale Beeldvorming

Cursisten van de hogere graad krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met digitale media in een aanvullend atelier digitale beeldvorming.

Doel van de cursus is het leren hanteren van nieuwe media als uitbreiding op je huidig artistiek werk. De artistieke component van digitale media vormt de basis van de cursus. Digitale technieken en computervaardigheden zijn belangrijk, maar spelen vooral een ondersteunde rol.

Er wordt gewerkt met korte opdrachten waarbij verschillende media aan bod komen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om aan individuele projecten te werken.

Adobe Première en Photoshop zijn basispaketten in de les. Programma’s zoals Processing, VDMX, Klynt en Unity zijn optionele paketten waarmee de studenten interactieve video en installaties kunnen ontwikkelen.

Keuzevak (3u/week) voor iedereen die is ingeschreven in de Hogere graad.
Docent: Valérie Baeyens

Lesmomenten

Maandag van 14u tot 16.40u
of maandag van 18.30u tot 21.15u
of woensdag van 9u tot 11.40u

Websites

FB @digitalebeeldvormingmechelen

Instagram @digitalartmechelen

Website Valerie Baeyens


De Laatste Generatie

De laatste generatie is een interactieve webdocumentaire van het atelier Digitale Beeldvorming.
De documentaire brengt een reeks getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog. Klik doorheen de jeugdherinneringen van Wiske, Juliette, Maria, René en Jan. Zij groeiden op in volle oorlogstijd.

De webdocumentaire wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe verhalen.