Digitale Kunst

Doel van de cursus is het leren hanteren van nieuwe media als uitbreiding op je huidig artistiek werk. De artistieke component van digitale media vormt de basis van de cursus. Digitale technieken en computervaardigheden zijn belangrijk, maar spelen vooral een ondersteunde rol.

Videomontage in Adobe Première en beeldbewerking in Photoshop zijn basispakketten in de les en worden hier vooral ingezet als materialen om te onderzoeken en te experimenteren. Naast de klassieke beeldbewerking is er ook veel aandacht voor nieuwe technologieën en het ontwikkelen van interactieve audiovisuele installaties.

Er wordt gewerkt met korte opdrachten waarbij verschillende media aan bod komen. De studenten hebben ook de mogelijkheid om aan individuele projecten te werken waarbij ze begeleiding krijgen binnen de atelieruren.

Het atelier kan voortaan als een aparte optie gevolgd worden. Gedurende 8u/week word je ingewijd in de mogelijkheden van digitale kunst.

Docent: Valérie Baeyens

Lesmomenten

Maandag van 14u tot 16.40u
of maandag van 18.30u tot 21.15u
of woensdag van 9u tot 11.40u

Websites

FB @digitalebeeldvormingmechelen

Instagram @digitalartmechelen

Website Valerie Baeyens