Inschrijvingen

INSCHRIJVINGSDATA ACADEMIEJAAR 2018-2019

Inschrijvingen 

Het nieuwe academiejaar startte op maandag 3 september 2018.

De inschrijvingen werden afgesloten op 30 september 2018.
Data van voorinschrijvingen en inschrijvingen voor academiejaar 2019-2020 zullen later meegedeeld worden.
Heb je vragen over de verschillende cursussen, inschrijvingsdata, inschrijvingsgeld en betalingsmogelijkheden, aarzel dan niet eens langs te komen, te telefoneren of te e-mailen.

INSCHRIJVINGSGELD SCHOOLJAAR 2018-2019

Volwassenen (+24 jaar) € 332,00 Mechelen
€ 367,00 andere gemeenten
Kunstgeschiedenis € 307,00
Volwassenen (+24 jaar) met korting* € 129,00
Jong Volwassenen (18j-24j)
(°1999-1993)
€ 129,00
Jongeren (-18j) € 75,00
€ 85,00
Mechelen, SKW, Bonheiden
andere gemeenten
Jongeren (-18j) met korting * € 42,00
Tweede Optie € 50,00
Uitpas met kansenstatuut (+24) € 129,00
Uitpas met kansenstatuut (6j-24j)
(°2012-1994)
€ 26,00

* Voorwaarden korting

  • Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen: attest afgeleverd door VDAB, bestemd voor het DKO, afgestempeld en gedateerd in september 2018 of de personen die zij ten laste hebben.
  • Attest leefloon afgeleverd door OCMW (of de personen die zij ten laste hebben).
  • Attest inkomensgarantie voor ouderen.
  • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van FODSZ ontvangen.
  • Tenminste 66% arbeidsongeschikt zijn.
  • Attest van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor tenminste 66%).
  • Attest van verhoogde verzekeringstegemoetkoming (attest mutualiteit) of houder van een Uitpas met kansenstatuut.
  • Politiek vluchtelingen
  • In een gezinsvervangend tehuis, medisch-pedagogische instelling of pleeggezin verblijven.
  • -18 jarigen indien ander gezinslid reeds heeft betaald.
  • -18 jarigen indien bijkomende inschrijving in een ander domein
   (muziek, woord, dans en beeldende kunst).

Attesten (gedateerd in de maand september 2018) kunnen binnengebracht worden tot 30 september 2018

Betalingsmogelijkheden

 • Bancontact (bij voorkeur!)
 • Contante betaling
 • Talententickets voor een maximum bedrag van 40 euro (kinderen woonachtig te Mechelen tussen 6 jaar (°2012) en 15 jaar (°2003) mechelen.be/talententicket
 • Opleidingscheques: enkel voor de optie Toegepaste grafiek

Wij aanvaarden geen overschrijvingen.
Vergeet niet jouw ID-kaart en e-mailadres mee te brengen bij de inschrijving op het secretariaat.

Info

Heb je vragen over de verschillende cursussen, inschrijvingsdata, inschrijvingsgeld en betalingsmogelijkheden, aarzel dan niet eens langs te komen, te telefoneren of te e-mailen.