Nieuws

NIEUW IN DE ACADEMIE VANAF SEPTEMBER 2018

Voor Kinderen (6-11j)

Beeldatelier van 2u/week nu ook op maandagavond (16:20-18u)
Naast de keuze op woensdagmiddag, zaterdag- of zondagochtend.

In de vestigingsplaats Bonheiden blijven de uren/dagen behouden.

Voor Jongeren (12-17j)

Beeldatelier van 4u/week op woensdagmiddag, zaterdag- of zondagochtend blijft behouden. Talentvolle jongeren (+16j.) kunnen na een evaluatiegesprek met docent en directie ook toegelaten worden in de Ateliers voor volwassenen.

Voor Volwassenen (+18j)

Kunstgeschiedenis als een volwaardige cursus

Gedurende 3 jaar (2u/week – keuze uit een dag-, avond- of weekendcursus) kan je alles te weten komen over de kunst van Altamira tot heden. De lessen worden rijkelijk geïllustreerd met beeld- en filmfragmenten en er worden ook enkele museumbezoeken en studiereizen ingepland. Deze cursus volgt ook nauwgezet de kunstactualiteit met een bijkomend programma van gastlezingen, kunstenaarsgesprekken en kunstenaarsfilm.
Deze cursus kan ook naast een andere discipline als keuzevak gevolgd worden.

Initiatieatelier

Voor starters die nog niet kunnen kiezen en graag proeven van de verschillende disciplines is er een “instapcursus” van één avond in de week op woensdag waarin je kennis maakt met alle disciplines (waarnemingstekenen, schilderen, grafiek, vormstudie, model). Gaandeweg ontdek je welke discipline en techniek jou het best ligt. Je evolueert op jouw eigen ritme en dit voor minimum twee jaar met mogelijkheid van verlenging.

Multidisciplinair Atelier (instapmodule)

Het Multidisciplinair Atelier zet in op een combinatie van theorie en praktijk.
Deze cursus is ideaal voor nieuwe leerlingen die op een andere manier van het deeltijds kunstonderwijs wensen te proeven en graag buiten de lijntjes kleuren en denken.
In het multidisciplinair atelier worden kunstwerken en kunstenaars uit de moderne en hedendaagse kunst als uitgangspunt genomen. Ze worden niet letterlijk nagebootst maar beschouwd als een uitnodiging om een persoonlijk onderzoek uit te bouwen.

Atelier Levend Model

De academie heeft binnen haar verschillende ateliers (tekenen, schilderen, beeldhouwen) een grote traditie in het werken naar Levend model. Dit kan nu ook (exclusief) als specifiek artistiek atelier gevolgd worden. De benadering is multidisciplinair: er wordt zowel getekend, geschilderd als geboetseerd naar levend model.
Dit atelier kan ook naast een andere discipline als keuzevak gevolgd worden.

Digitale Kunst

Ook dit atelier kan voortaan als een aparte optie gevolgd worden. Gedurende 8u/week word je ingewijd in de mogelijkheden van digitale kunst.
Videomontage in Adobe Première en beeldbewerking in Photoshop zijn basispakketten in de les en worden hier vooral ingezet als materialen om te onderzoeken en te experimenteren. Naast de klassieke beeldbewerking is er ook veel aandacht voor nieuwe technologieën en het ontwikkelen van interactieve audiovisuele installaties.
Er wordt gewerkt met korte opdrachten waarbij verschillende media aan bod komen. De studenten hebben ook de mogelijkheid om aan individuele projecten te werken waarbij ze begeleiding krijgen binnen de atelieruren.
Dit atelier kan ook naast een andere discipline als keuzevak gevolgd worden.

Figurentheater / Makers

Naast het door het Conservatorium ingerichte vak ‘Figurentheater / Spelers’ waar je de verschillende speeltechnieken en stijlen met poppen, figuren, objecten, maskers of schimmen ontdekken in deze opleiding. Kan je via de Academie inschrijven voor de cursus ‘Figurentheater / Makers’ (4u/week). De lessen zullen plaatsvinden in de Brusselse Poort, de plek waar de stad ook huisvesting biedt aan ‘Het Firmament’ (landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten).

Levenslang en levensbreed leren

Wie zijn artistieke talenten verder wenst te ontplooien kan nog steeds in de academie terecht voor zowat alle disciplines: Tekenkunst, Grafiek, Toegepaste Grafiek, Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Keramiek, Glaskunst, Textielkunst en Multidisciplinair Atelier. Alle cursussen worden voortaan ingedeeld in 5 jaar (8u/week) met de mogelijkheid van 2 specialisatiejaren (8u/week). Zittenblijven is enkel nog mogelijk wegens overmacht of ziekte.
Bovendien worden er voor de huidige cursisten die een traject voltooien nieuwe mogelijkheden aangeboden om hun talenten verder te verbreden en te verdiepen.
In overleg met een of meerdere docenten wordt een specifiek traject uitgestippeld als projectatelier en/of cross-over atelier.


De Kunstbibliotheek

De Kunstbibliotheek van de Academie Mechelen is een goudmijn voor de nieuwsgierige cursisten. De voorbije jaren hebben we flink geïnvesteerd in een ruim aanbod van voornamelijk monografische boeken van moderne en hedendaagse kunstenaars. Maar je vindt er natuurlijk ook de Oude Meesters, overzichtswerken, boeken over specifieke technieken of iconografische thema’s terug.
De leerlingen van de academie kunnen boeken ontlenen voor een termijn van 3 weken.

hans_boeken