2022-2023

STUDIEREIS naar Düsseldorf

PIET MONDRIAAN * REINHARD MUCHA
Collecties K20 & K21

Dinsdag 22 november 2022

Piet Mondriaan – Evolution

Velen kennen de schilder Piet Mondriaan (1872-1944) als de schepper van formeel strenge geometrische composities met zwarte en witte lijnen en kleurvlakken in rood, geel en blauw. Maar dat de Nederlandse kunstenaar zich in de eerste decennia van zijn carrière vooral toelegde op landschappen en andere representatieve motieven en deze vaak verrassend kleurrijk ensceneerde, is bij het grote publiek nauwelijks bekend. De Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen presenteert Mondriaans weg van de vroege naturalistische schilderijen naar de late abstracte werken en traceert de formele verbanden die bestaan tussen schilderijen die vijf decennia omspannen.

Vanaf het begin van zijn artistieke carrière was Mondriaan gepreoccupeerd met de zoektocht naar een beeldtaal die het universele, de diepste essentie van al het bestaande zou uitdrukken. Voor Mondriaan was het zichtbaar maken van deze onzichtbare, spirituele dimensie mogelijk door het perfecte evenwicht van alle picturale elementen, dat hij uiteindelijk bereikte in het begin van de jaren 1920 met zijn Neo-Plasticistische werken en bleef ontwikkelen tot 1943.

De tentoonstelling, die voornamelijk gewijd is aan de vroege schilderijen, laat zien hoe Mondriaans ontwikkeling stap voor stap verliep en geleidelijk het doel naderde om het absolute af te beelden. Het begin van deze artistieke “evolutie” kan bijzonder goed worden bestudeerd aan de hand van landschapsmotieven. Met behulp van windmolens, vuurtorens, duinen en boerderijen ontwikkelde de kunstenaar zijn vormentaal, waarin hij zich concentreerde op de compositie van vlakken, verticale en horizontale lijnen en hun ritmes. Zowel de naturalistische als de laat-abstracte werken zijn het gevolg van een intuïtief geleide benadering en geenszins het resultaat van mathematische rationaliteit.

De tentoonstelling was eerder te zien in Fondation Beyeler, Riehen/Basel en kwam tot stand in samenwerking met het Kunstmuseum Den Haag.

Der Mucha – An Initial Suspicion

Het werk van Reinhard Mucha wordt door zijn herdefiniëring van sculptuur, fotografie en installatie beschouwd als een van de belangrijkste posities in de hedendaagse kunst. Op de twee locaties K20 en K21 combineert de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in deze tentoonstelling installaties van Mucha (Düsseldorf 1950) die al vele jaren niet meer te zien zijn geweest, met werken uit elk van zijn creatieve fasen en zo een panorama dat meer dan veertig jaar werk van de kunstenaar omspant.

Naast de installatie Das Deutschlandgerät [2021], [2002], 1990, die vanaf 2002 in K21 werd gereconstrueerd en oorspronkelijk werd gemaakt voor het Duitse paviljoen op de Biënnale van Venetië van 1990, zal zijn vroege, baanbrekende werk Wartesaal (Wachtkamer) [1997], [1986] 1979 – 1982 – dat sinds documenta X, 1997 niet meer publiekelijk is getoond – te zien zijn. Das Figur-Grund Problem in der Architektur des Barock (für dich allein bleibt nur das Grab), een van de weinige overgebleven grotere installaties van museummeubilair en alledaagse voorwerpen, wordt voor het eerst sinds 1985 opnieuw gerealiseerd in de Grabbehalle van K20.

In zowel het gebouw K20 als K21 kan je ook de permanente opstelling moderne en hedendaagse kunst van de uitmuntende Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bezoeken. (zie: kunstsammlung.de). Je kan jouw bezoek ook nog combineren met tentoonstellingen in K.I.T. (Kunst im Tunnel) en/of de Kunsthalle Düsseldorf. Of met een wandeling langs de Rijn.


PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen

Opening: zondag 16 oktober 2022 om 13u.
Expo: 16 oktober > 13 november 2022
Cultuurcentrum Mechelen

In de prachtige tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum organiseren we de tentoonstelling ‘PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen’. De expo is opgevat als een ‘Open School’ waar (werk van) docenten en leerlingen van de Academie in dialoog gaan met elkaar, met gastkunstenaars, museale kunstwerken en de bezoeker. Tijdens de expo zijn er verschillende performances en ontmoetingsmomenten gepland.

Foto’s Jo Op de Beeck

Twee en een halve eeuw geleden werd te Mechelen onder de hoge bescherming van “Sijne Konincklycke Hoogheyd Carel Alexander Hertog van Lorrynen Gouverneur deser Landen” de “Konstschole” opgericht. Kunstschilder Jan Willem Fr. Herreyns werd er, na onderhandelingen met de magistraat van de stad Mechelen, in 1772 de eerste directeur van. Het is deze school die in 1773 de titel van “Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten” mocht voeren met als wapenspreuk ‘Crescit ad Coronas’ (‘Verhoogt naar de (het groeit uit tot) kronen’).

In het schooljaar 2022-2023 wil de Academie Mechelen deze unieke verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Met 250 jaar behoort onze academie tot de oudste van Vlaanderen.
In het jubileumjaar kijken we niet achteruit, maar vooruit. De toekomst ligt voor ons. Plannen voor uitbreiding van het kunstonderwijs in Mechelen krijgen op dit eigenste moment vorm en worden de komende jaren gerealiseerd.

Prima Progamma

zaterdag 22/10 > 14u-18u
Performance What Remains After the Birthday Cake van Elise Coudré

zondag 23/10 > 13u-18u
Performance Back to Zero # BONK van Sara Vermeulen

woensdag 26/10 > 13.30u – 17u
Performance/workshop Beats Soup van Hannah Mevis
i.s.m. jongerenatelier Chloé Op de Beeck
FB-Event: https://fb.me/e/1DBGzwPla

donderdag 27/10
Live Keramiekatelier Stijn Yperman

donderdag 27/10 > 18u – 21u
BYOB Bring Your Own Beamer
i.s.m. het Digitaal Atelier Valerie Baeyens
FB-Event: https://fb.me/e/1QIMDBxLL

zaterdag 29/10 en zondag 30/10 > 13.30u tot 17u
Workshop Kristof Van Gestel – Idiosyncratische Machine
i.s.m. het Atelier van Herman Van Ingelgem ;l,m ;l,

donderdag 3/11
Live Keramiekatelier Stijn Yperman

woensdag 9/11
18u-21.30u : Live les Multidisciplinair Atelier Herman Van Ingelgem

woensdag 9/11
19u Interview Monique Lenaerts (Textiel Atelier) door Ludwig Lemaire

donderdag 10/11 Denkbeelddag
Live Keramiekatelier van Stijn Yperman

16u-16:30u
Performance Looking Through the Classics Line Boogaerts

zaterdag 12/11
14u -16u Zoom Workshop Tekenen met “Les Cajoutiers” in Senegal
i.s.m. kinderatelier van Vévé “Shake” Mazimpaka
FB-Event: https://fb.me/e/3BwXbswlk

16.30u -17u Performance Klankenschaalsessie van Gunter Luyckx.

zondag 13/11 Finissage

14u -17u: Performance Construktie van Peter Simon
9u -18u: Tekenmarathon ism jongerenateliers van Arend, Polien, Marion, Goele 15u-15.30u Performance looking through the classics van Line Boogaerts
Performance van Lieven Paelinck

Doorlopend

Op onaangekondigde tijdstippen klei-installatie van het Beeldhouwatelier wordt onder begeleiding van Athar Jaber / Rien Schellemans geactiveerd met bezoekers.

Tijdens de volledige duur van de tentoonstelling:
Knip en plak, op uitnodiging van Karolien’s atelier, je eigen collage uit de aanwezige affiches en bevestig ze met papierplakband aan de muur. Je kan ook elementen kopiëren op de aanwezige kopieermachine.


STUDIEREIS NAAR BIËNNALE VAN VENETIË

28 augustus > 1 september 2022

Laatste kamers > 990 € / p.p. op basis van 2-persoonskamer (de inschrijver zorgt zelf voor de kamergenoot).

De Biënnale van Venetië is de spreekwoordelijke Moeder aller biënnales. Naast de centrale tentoonstelling (met 213 kunstenaars, waarvan 90% vrouwelijke kunstenaars!) en de 80 landenpaviljoenen in de Giardini en het Arsenale, spreiden zich nog meer dan 30 tijdelijke tentoonstellingen als een lappendeken uit over de dogenstad.

‘The Milk of Dreams´ – de titel van de centrale tentoonstelling gecureerd door de Italiaanse Cecilia Alemani – verwijst naar een kinderboek dat kunstenaar en schrijver Leonora Carrington (1917-2011) schreef voor haar kinderen in de jaren vijftig. „Ze zet een magische wereld neer die telkens opnieuw wordt bedacht door het prisma van de verbeelding, waar iedereen kan veranderen, waar iedereen iets kan worden of een ander kan zijn”, licht Alemani haar keuze toe.

Zowel de kunstenaar Leonora Carrington als het boek spraken Alemani aan, omdat Carrington werkte in een tijd van keurslijven. Wie ‘afweek’ werd al snel in een psychiatrische inrichting weggestopt. Dat overkwam ook Carrington. Ze wist te ontkomen naar Mexico, ver weg van de Europese realiteit. Het kinderboek gaat over een wereld waarin alles mogelijk is. 

In de hoofdtentoonstelling zal het straks gaan om vragen als hoe om te gaan met maatschappelijke problemen en waar onze verantwoordelijkheid ligt ten opzichte van de planeet. Drie thema’s krijgen van Alemani daarbij extra aandacht: de verbeelding van het lichaam, de relatie tussen individu en techniek en de relatie tussen lichaam en aarde.

PROGRAMMA (Voor afreis ontvang je een gedetailleerd programma)

Afspraak op zondag 28 augustus om 8.00 uur in de vertrekhal van Brussel Nationale Luchthaven.

Vlucht met Brussels Airlines naar Venetië (Marco Polo). Private bootshuttle naar het hotel. 

We logeren in het prachtige en rustig gelegen ****Hotel Indigo Sant’Elena 

(www.indigovenice.com op wandelafstand van de Giardini)

We voorzien (verspreid over 2 dagen) bezoek aan de Biënnale (ticket inbegrepen) in de Giardini en het Arsenale.

Naast de centrale tentoonstelling zijn er natuurlijk nog de landenpalviljoenen in zowel de Giardini, het Arsenale als in de stad. In het Belgische paviljoen is dit jaar werk van Francis Alÿs te zien. Andere paviljoens tonen o.a. werk van Melanie Bonajo (Nederland), Simone Leigh (VSA), Stan Douglas (Canada), Zineb Sedira (Frankrijk), Maria Eichorn (Duitsland), Sonia Boyce (Groot-Brittannië), Tina Gillen (Luxemburg), Dumb Type (Japan), Latifa Echakhch (Zwitserland), Pavlo Makov (Oekraïne), …

We stellen een voor iedereen haalbaar programma voor, dat deels begeleid wordt, maar ook vrij samengesteld kan worden volgens eigen interesses. In de brochure zal je ook tips voor restaurants en andere activiteiten ontdekken.