Beeldhouwkunst

BEELDHOUWKUNST OMVAT ALLES WAT OOK MAAR ENIGSZINS DOOR VORMGEGEVEN MATERIE EEN HAP IN DE RUIMTE INNEEMT, EN DAARBIJ DRAGER GEWORDEN IS VAN EEN INHOUD.

In het beeldhouwatelier vindt er een traject plaats dat zowel technisch als artistiek is. Er vindt een diepgaand onderzoek plaats naar beeldtaal, hoe vorm en techniek gebruikt kunnen worden voor datgene wat in woorden niet te vatten is.
Studie naar de natuur en levend model dient in de eerste fase als studieobject maar kan later bewust gehanteerd worden als de drager van diverse kunstuitingen, zij het figuratief, abstract of conceptueel.
Analoog met deze oefeningen wordt het creatieve denkproces van de leerling geactiveerd en gestimuleerd aan de hand van compositie oefeningen.
De persoonlijke keuze staat hierbij centraal, maar wordt wel geanalyseerd en uitgediept.

Opbouwen van portret en figuur naar levend model.
Inzichtelijk constructief denken wordt geïnstalleerd.
De persoonlijke stijl en interpretatie worden hierbij gerespecteerd en ontwikkeld.
Mogelijke materialen en technieken zijn: klei, plaaster, cement, terracotta, moulage-technieken, wassen modellen, lassen, beeldhouwen in steen en hout,… en andere niet conventionele materialen.

Dagcursus

Docent: Athar Jaber

AANGEPAST UURROOSTER

8u/week gedurende 5 jaar (en mogelijkheid van 2 jaar Specialisatie)
Dinsdag en woensdag van 13.30u tot 17u

Athar Jaber: mail@atharjaber.com

Avondcursus

Docent: Bart Decq

8u/week gedurende 5 jaar (en mogelijkheid van 2 jaar Specialisatie)
Maandag tot woensdag van 18u tot 21.30u

Bart Decq: bart.decq@academiemechelen.be

Weekendcursus

Docent: Elleke Frijters

8u/week gedurende 5 jaar (en mogelijkheid van 2 jaar Specialisatie)
Zaterdag en zondag van 9u tot 12.30u

Elleke Frijters: elleke.frijters@academiemechelen.be