Projectatelier

Het projectatelier is er voor wie reeds een specialisatiegraad op zak heeft. In overleg met de docent wordt een specifiek en persoonlijk traject uitgestippeld waarbinnen de cursist zijn vaardigheden optimaal kan verdiepen en verbreden. Binnen het projectatelier kan naar specifieke toonmomenten toegewerkt worden of met nieuwe materialen of strategieën geëxperimenteerd worden.

Lesuren sluiten aan bij de andere specifieke ateliers en/of op afspraak met de docent-mentor.

Coördinator / docent-mentor: Geoffrey De Beer
geoffrey.debeer@academiemechelen.be