2018-2019

INGEBONDEN

Een in situ tentoonstelling van de Academie Mechelen met werken van de cursisten Textiele Kunsten onder leiding van Jeannine De Raeymaecker

Van 8 tot 23 september 2018
Gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 10 tot 18u

Het Predikheren
Goswin De Stassartstraat
2800 Mechelen

Promo_flyer_recto

In september 2018 zet het Predikheren tijdelijk de deuren open voor een verrassende preview met tal van artistieke ingrepen en evenementen.
Na de succesvolle edities INGEBED (2009) en INGEWIKKELD (2012) speelt het atelier Textiele Kunsten met INGEBONDEN in op de toekomstige bestemming van een deel van het voormalige Predikherenklooster als bibliotheek. De cursisten lieten zich inspireren door de geschiedenis van het gebouw en de thema’s papier, boeken, schriftuur.
De tentoonstelling is een unieke gelegenheid om als eerste kennis te maken met deze nieuwe erfgoedparel van de stad Mechelen.

Met werken van: 
MARIETTE BAETENS – SONIA CAES – LIEVE CONINGS – MAGDA DE BIE – MARIE-JOSE DE DONDER – KATRIEN DELCON – RITA DELRUE – TREES DRIESENS – SUSAN EGGERS – LIEVE GEENS – KAAT GHEERAERT – JOVITA GRYBAUSKAITE – KARINE GUTSCHOVEN – TINE HERREMANS – LIEF JACOBS – CAROLINE KNOCKAERT – MARINA LENAERTS – MONIQUE LENAERTS – ERLINDE LOMBAERT – MIEK MALFAIT – JO MARTENS – MIEKE MOONENS – KATRIEN NIJS – SHEILA PUNJABI – DANIELLE RASPE – LINDA ROBBEN – INGE ROGGEMAN – CHRIS THYS – KARINE TOUBHANS – NANCY VAN BEERSEL – HILDE VERSPAILLE – RIT VERSTAPPEN – LUT VLASSENBROECK – MONICA VOLCKAERTS

Van 8 tot 23 september 2018
Gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 10 tot 18u

Het Predikheren
Goswin De Stassartstraat
2800 Mechelen


Art & Film: Exit Through the Gift Shop

Maandag 12 november om 18.30u

banksy-street-art-exit-through-the-giftshop-i22525

Als deze film zichzelf niet vernietigt net voor aanvang van onze vertoning op 12 november hebben we die dag een ware moderne classic voor u klaarstaan: ‘Exit Through The Gift Shop’, Banksys geweldige documentaire/mockumentary/prankumentary over de wereld van de street art.

Drijvende kracht achter ‘Exit’ is ene Thierry Guetta, een Fransman die in LA een zaak in tweedehandskleding uitbaat. Wanneer Guetta ontdekt dat zijn neef de man is die schuilgaat achter het street art-pseudoniem Invader, besluit hij diens werk te beginnen filmen.

De start van wat tot een documentaire over street art moet leiden, want Invader kan Guetta in contact brengen met de bekendste namen uit het milieu, allemaal (half) in de illegaliteit en/of anonimiteit opererende artiesten en duistere collectieven als Monsieur André, Neck Face, Poster Boy, Zevs, Shepard Fairey…

Het is die laatste die Guetta uiteindelijk in contact zal brengen met de hoofdvogel: de enigmatische grootmeester van de street art zelf, Banksy.


Art & Film: Shadowman

Maandag 12 november om 20.30u

Shadowman_beel

Aansluitend op ‘Exit Through The Gift Shop’ tonen we u ‘Shadowman’, een fascinerende documentaire over de man die in de seventies en eighties zowel met zijn werk, zijn stijl en zijn guerilla-tactieken de weg plaveide voor Banksy en een hele generatie street artists.

Na in verschillende steden aan de eastcoast furore te hebben gemaakt met zijn chalk outlines van moordscènes, belandt de Canadees Richard Hambleton in 1978 in New York.

Daar wordt het favoriete werkterrein van deze van oorsprong klassiek geschoolde artiest al gauw het (toen nog) uiterst gore en gevaarlijke Lower Manhattan, waar hij op muren en gevels mysterieuze, intrigerende en dreigende schaduwen tekent: Shadowman is geboren.

Tot een doorbraak in de internationale kunstwereld komt het echter niet: terwijl jongere collega’s Keith Haring en Michel Basquiat met veel égards binnengehaald worden als The Next Big Thing, verzeilt pionier Shadowman compleet in de anonimiteit.


Art & Film #extra: Un/Settled

kortfilms over ontheemding
In samenwer­king met Filmhuis Mechelen en Academie Mechelen presen­teert Kunstencentrum nona u in het kader van Un|settled 7 fascine­rende kortfilms waarin het thema ontheem­ding – het gevoel van ontwor­teld-zijn, ontaard-zijn, ergens anders zijn dan wat men als thuis ervaart – een belang­rijke rol speelt.

Maandag 22 oktober om 20u30

Filmhuis – Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, Mechelen
Toegang 6 € / 4 € (cursisten Academie Mechelen)

House (Ben Rivers, 2005-2007, 5 min.)

Een oud, donker huis met slechts fragmenten van wat ooit een levendige, huiselijke omgeving was. Een interieur in verval. Overal vlekken, behang­pa­pier dan van de muren valt, vergeten meubel­stukken. Stof alom op de grond, gebarsten ramen. Voor de ogen van de kijker ontvouwt zich een proces van verlating, verval en vernieu­wing.

Yellow Limbo (Uriel Orlow, 2011, 14 min.)

In 1967 komen 14 cargoschepen vast te zitten in het Suezka­naal wegens de uitbraak van de Zesdaagse Oorlog. Pas acht jaar later worden ze vrijge­geven. Yellow Limbo verweeft oude foto’s met Super8 (gedraaid door de bemanning) en recent filmma­te­riaal.

Cricket Island (Alexis Gautier, 2017, 13 min.)

Hoe definieer je een eiland? De Franse kunste­naar Alexis Gautier geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag. Aan de hand van film, werktuigen en tekeningen neemt hij de kijkers mee op zijn allego­risch eiland dat drijft in de wateren rond de Oost-Indone­si­sche eilanden­groep Flores.

Baida (Taus Makhacheva, 2017, 15 min.)

Baida is een video van een perfor­mance die gedurende Biënnale van Venetië in 2017 in de Adriati­sche Zee had moeten plaats­vinden. Het idee was om perfor­mers in open zee te laten opduiken nabij een gekapseisd schip uit Dagestan. De perfor­mance vond nooit plaats, maar Taus Makhacheva greep het idee wel aan om aan de hand van conver­sa­ties met de vissers uit het dorpje Starij Tarek – nabij de Kaspische Zee – het motief van verloren te zijn op zee en nooit gevonden te worden, uit te werken.

A View From Above (Hiwa K, 2017, 11 min.)

Tijdens het vraagge­sprek dat nodig is om de vluchte­lin­gen­status te krijgen, contro­leert een beambte of je echt uit onveilig gebied komt. Hij vraagt naar details over de stad waar je beweert vandaan te komen en vergelijkt je antwoorden met een platte­grond. View from Above toont een maquette van een verwoest stadscen­trum en vertelt het verhaal van M, die ondervraagd wordt tijdens zijn asielpro­ce­dure.

Malapascua (Christina Stuhlberger, 2017, 26 min.)

Malapascua is een klein Filipijns eiland. Zoals vele landge­noten verliet de moeder van Christina Stuhlberger haar thuis voor een beter leven elders. Christina groeide zelf op in de rijke en veilige omgeving van het Duitse platte­land, omgeven door de cultuur van haar vader. De heimat van haar moeder bleef één groot mysterie. In Malapascua documen­teert ze de plek waar haar moeder opgroeide aan de hand van vluchtige ontmoe­tingen met vrouwen in verschil­lende fasen van hun leven. Hoewel diepgaande conver­sa­ties onmoge­lijk zijn wegens de taalbar­rière, getuigt deze film toch van een diepgaand verlangen om contact te maken met een wereld die Stuhlberger niet kent.

L’Archipel du Moi (Ariane Loze, 2018, 15 min. / Collectie KANAL – Centre Pompidou)

Ariane Loze bevraagt in dit werk de veelheid van menselijke verlan­gens en hun tegenstel­lingen – tot in het absurde toe. L’Archipel du Moi zet het discours van ‘het zijn’ in scène. Aan de hand van een waaier van verschil­lende personages geeft Loze vorm aan de tegenstel­lingen in de mens in diens zoektocht naar identi­teit.

Meer info over het nona-festival Un/settled: https://nona.be/nl/festival/unsettled


Gemeentemuseum Den Haag en Museum Voorlinden Wassenaar

Donderdag 18 oktober 2018
Opstapplaatsen in Mechelen en Kontich. Voor meer info: abk@mechelen.be

Gemeentemuseum Den Haag > Alexej von Jawlensky & Marc Mulders & Collectie

Ver voordat in de westerse wereld spirituele en esoterische stromingen als new age en mindfulness populair worden, combineert Alexej von Jawlensky (1864-1941) met een open levenshouding het beste uit verschillende religieuze stromingen. De van oorsprong Russische kunstenaar ontwikkelt zich in München tot één van de belangrijkste Duitse expressionisten en staat samen met Wassily Kandinsky aan de wieg van de kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter. Gemeentemuseum Den Haag presenteert Jawlensky’s rijke oeuvre van landschappen, stillevens en portretten in een groot overzicht waarbij de nadruk ligt op de invloed van zijn spirituele beleving. In samenwerking met het Alexej von Jawlensky-archief in Zwitserland wordt voor het eerst ook uitgebreid aandacht besteed aan zijn liefde voor de muziek en de inspiratie die hij daarin vond.

Het atelier van Marc Mulders (1958) is een stal te midden van een veld vol wilde bloemen. Schilderend in de deuropening zoemen de bijen en fladderen de vlinders om zijn ezel heen. Mulders noemt zijn tuin ‘my own private Giverny’ een verwijzing naar de beroemde tuinen van Claude Monet, een groot voorbeeld voor hem. In zijn pasteuze haast abstracte olieverfschilderijen volgt hij de loop van de natuur om hem heen: “In de lente en de zomer snuif ik de geuren op. In de herfst schilder ik met de echo van die bloemenpracht in mijn hoofd. En in de winter word ik gedreven door het verlangen naar de nieuwe bloemen die zullen opkomen op mijn akker” aldus Mulders. Gemeentemuseum Den Haag brengt met een kleine overzichtstentoonstelling in het Berlage kabinet een eerbetoon aan de 60 jarige Mulders.

In het Gemeentemuseum kan je verder genieten van de grootste Mondriaan verzameling ter wereld en een uitgelezen collectie Moderne en Hedendaagse Kunst.

Museum Voorlinden > Wayne Thiebaud & Collectie

Museum Voorlinden presenteert met trots het eerste Europese retrospectief van de Amerikaanse meesterschilder Wayne Thiebaud (1920). Deze show is te zien van 9 juni tot en met 28 oktober 2018. Thiebaud wordt geroemd om zijn rijke schilderijen van taarten, ijsjes en hotdogs die je doen watertanden. Het Amerikaanse dagelijks leven heeft Thiebaud tot kunst verheven. De carrière van deze invloedrijke Amerikaanse meester omvat maar liefst zeventig jaar en tot op de dag van vandaag, op 97-jarige leeftijd, schildert hij nog dagelijks. Voorlinden brengt zo’n zestig werken bij elkaar uit de jaren 1961 tot 2018.

Daarnaast kan je in Voorlinden niet enkel het prachtige gebouw en de tuin bewonderen, maar ook de permanente collectie.


Art & Film: Final Portrait

Een film over Alberto Giacometti (Stanley Tucci, 2017 – 90′)
Voorafgegaan door de kortfilm ‘Encontro’ (4′) van Hannah Van den Bulck

Maandag 8 oktober om 20u30

Filmhuis – Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, Mechelen
Toegang 6 € / 4 € (cursisten Academie Mechelen)

final-portrait-landscape

Ook dit seizoen presenteren we u in samenwerking met Filmhuis Mechelen weer een unieke serie films en documentaires over kunst en kunstenaars.
En hoe beter ons nieuwe jaar Art & Film te openen dan met ‘Final Portrait’, de film die Stanley Tucci maakte over één van de grootste kunstenaars van de laatste eeuw, Alberto Giacometti.

‘Final Portrait’ is – zoals de titel al weggeeft – helemaal gebaseerd op het allerlaatste meesterwerk dat Giacometti schilderde: een portret van de Amerikaanse kunstcriticus James Lord.

Volgens Giacometti zou zijn ‘snelle schets’ van James Lord hooguit een paar uur van diens tijd in beslag nemen.’ En aangezien Lords vliegtuig de volgende dag weer naar Amerika zou vertrekken, was er eigenlijk ook niet meer tijd, maar twee weken later zat de alsmaar meer gefrustreerde Lord nog altíjd te poseren voor de knorpot Giacometti – die overigens nog stééds niet tevreden was met het resultaat, en die dus nog wat extra poseertijd eiste.
De achttien dagen die het hele proces uiteindelijk zou duren zijn door James Lord nadien voor de eeuwigheid bewaard in zijn ‘A Giacometti Portrait’, een boek dat een unieke inkijk gaf in het werkproces van de artiest.

Tucci ontwijkt de klassieke biopic-valkuil om van Giacometti een geniale heilige te maken, maar laat hem zien als een extreem getalenteerd mens, maar mét al zijn gebreken en onaangename kanten: ja, Giacometti was een briljant schilder, maar tegelijk een norse, jaloerse en nukkige gierigaard, die niet te beroerd is om zijn collega’s een venijnige trap na te geven – Picasso vindt hij ‘een dief’, Chagall ‘een huisschilder.’
De wat naïeve, nette en van een atletenlichaam voorziene Lord wordt uitstekend neergezet door Armie Hammer (‘Call Me By Your Name’), die mooi contrasteert met zijn morsige, doorgroefde en met zijn sigaret vergroeide vriend (een fantastisch op de echte Giacometti gelijkende Geoffrey Rush).

‘Final Portrait’ wordt voorafgegaan door de kortfilm ‘ENCONTRO‘.
‘Encontro’ (4 min.) gaat over de schoonheid van een toevallige, vluchtige ontmoeting tussen passagiers op een trein. Deze performancefilm in een jaren ’40-setting is geregisseerd door de jonge Mechelse filmmaakster Hannah Van den Bulck, studente Vrije Kunsten in Brussel.

Info en trailer: http://www.filmhuismechelen.be/filmfiche/art-film-final-portrait/