Tentoonstellingen

PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen

Opening: zondag 16 oktober 2022 om 13u.
Expo: 16 oktober > 13 november 2022
Cultuurcentrum Mechelen

In de prachtige tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum organiseren we de tentoonstelling ‘PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen’. De expo is opgevat als een ‘Open School’ waar (werk van) docenten en leerlingen van de Academie in dialoog gaan met elkaar, met gastkunstenaars, museale kunstwerken en de bezoeker. Tijdens de expo zijn er verschillende performances en ontmoetingsmomenten gepland.

Twee en een halve eeuw geleden werd te Mechelen onder de hoge bescherming van “Sijne Konincklycke Hoogheyd Carel Alexander Hertog van Lorrynen Gouverneur deser Landen” de “Konstschole” opgericht. Kunstschilder Jan Willem Fr. Herreyns werd er, na onderhandelingen met de magistraat van de stad Mechelen, in 1772 de eerste directeur van. Het is deze school die in 1773 de titel van “Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten” mocht voeren met als wapenspreuk ‘Crescit ad Coronas’ (‘Verhoogt naar de (het groeit uit tot) kronen’).

In het schooljaar 2022-2023 wil de Academie Mechelen deze unieke verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Met 250 jaar behoort onze academie tot de oudste van Vlaanderen.
In het jubileumjaar kijken we niet achteruit, maar vooruit. De toekomst ligt voor ons. Plannen voor uitbreiding van het kunstonderwijs in Mechelen krijgen op dit eigenste moment vorm en worden de komende jaren gerealiseerd.


GOLFSLAG

Een kunstwerk wordt ’target’. 
Speel de ‘golfslag’ met golfstick 
of wandel door de kunstroutes.

Een eerste project van de festiviteiten voor het 250-jarig bestaan van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen.

Opening zaterdag 24 september 2022 om 14u
Vrijbroekpark Ridder Dessainlaan 65 te Mechelen
Speech Hans Martens

Gazet Golfslag

Haal je gazet in de Academie of bij het Infopunt Vrijbroekpark.
Beweeg alvast met de cursor over Gazet Golfslag om online te lezen!

gazet golfslag recto
Persmap en routes

Download hier de routes.
Download hier het persdossier.

Beschikbare Persfoto’s

Voorbije tentoonstellingen van het huidige academiejaar vind je in het Archief 2022-2023