Digitale Kunst

Doel van de cursus is het leren hanteren van nieuwe media als uitbreiding op je huidig artistiek werk. De artistieke component van digitale media vormt de basis van de cursus. Digitale technieken en computervaardigheden zijn belangrijk, maar spelen vooral een ondersteunde rol.

Videomontage in Adobe Première en beeldbewerking in Photoshop zijn basispakketten in de les en worden hier vooral ingezet als materialen om te onderzoeken en te experimenteren. Naast de klassieke beeldbewerking is er ook veel aandacht voor nieuwe technologieën en het ontwikkelen van interactieve audiovisuele installaties.

Er wordt gewerkt met korte opdrachten waarbij verschillende media aan bod komen. De studenten hebben ook de mogelijkheid om aan individuele projecten te werken waarbij ze begeleiding krijgen binnen de atelieruren.

Het atelier kan als hoofdatelier of keuze-atelier gevolgd worden.

Hoofdatelier: gedurende 8u/week word je ingewijd in de mogelijkheden van digitale kunst. De leerlingen kiezen uit het onderstaande urenpakket 1 vast lesmoment en vullen dat aan met 1 lesmoment naar keuze. Dat keuzemoment mag variëren per week.

Keuze-atelier: de leerlingen volgen 4u digitale kunst aanvullend op hun hoofdatelier.

Docent: Valérie Baeyens

Valerie Baeyens: valeriebaeyens@hotmail.com

Lesmomenten

Maandagnamiddag van 13.30u tot 17u
Maandagavond van 18u tot 21.30u
Woensdagochtend van 9u tot 12.30u

Websites

FB @digitalebeeldvormingmechelen
Instagram @digitalartmechelen

Website Valerie Baeyens