Nieuws

Zomerboek

Tijdens de lockdown schakelde de academie over op afstandsonderwijs.
De creativiteit van leerkrachten en leerlingen van de Lagere en Middelbare graad kende ongeziene hoogtes.
Zonde om dit allemaal verloren te laten gaan in de virtuele ruimte. Vandaar: dit spetterende zomerboek!
Download het hier, druk het thuis af en ga er een lange zomervakantie mee aan de slag. Voor jong en oud, mama’s en papa’s.
Daag ze maar eens uit 😉

Aangepaste maatregelen voor de exit uit de lockdown

Op 11 juni besliste de Vlaamse Overheid, in overleg met koepels en netten, de vakbonden en de experten van de GEES, om ook voor het deeltijds kunstonderwijs enkele voorwaarden te versoepelen, en het draaiboek een update te geven. Als Academie kunnen we zelf bepalen of en in welke mate we gebruik maken van de geboden versoepeling. Ook qua invulling beschikken we over de nodige autonomie. In ieder geval krijgen we de kans om groepsmomenten (tot 20 personen) te organiseren.
Na overleg tussen leerkrachten en directie, na goedkeuring van het bestuur en met de garantie te kunnen handelen binnen de veiligheidsvoorschriften van het draaiboek, grijpt de Academie Mechelen deze versoepelingen aan om het schooljaar in schoonheid af te sluiten. We wenden deze versoepeling ook aan als try-out voor volgend schooljaar.

Dit betekent:

Voor de Lagere Graad (6-11 jarigen) is er nog 2 weken les in groep.
De opgestarte afsprakenlijst om één voor één werkjes te komen afhalen vervalt dus.
De leerlingen zijn de komende 2 weken (vanaf woensdag 17 juni) welkom op hun gewone uur in hun vertrouwde klas.
Jullie vertrouwde leerkracht staat in ieder geval te popelen om jullie terug te zien en heeft alvast een leuke verrassing in de kast liggen.
Leerlingen jonger dan 12 hoeven geen mondmasker te dragen en het is niet vereist om aan sociale afstand te doen.
We vragen wel aan de ouders of begeleiders om de kinderen bij voorkeur slechts tot aan de buitendeur (of het plein) te begeleiden zodat we de trafiek in de academie beperken. (Idem voor het ophalen)

Kinderen die niet aanwezig kunnen of willen zijn tijdens de groepsmomenten kunnen hun werkjes komen afhalen op “hun dag” (respectievelijk woensdag 24, zaterdag 27, zondag 28, maandag 29 juni) tijdens de laatste 20’ van hun sessie.

Voor de Middelbare Graad (12-17 jarigen) is er een mix van groepsmomenten, afwerken van projecten en afhalen van werken.
De leerkracht zal zelf afspraken met jou maken.
Leerlingen vanaf 12 jaar dragen in de academie een mondmasker en respecteren de richtlijnen voor sociale afstand.
Daardoor zijn groepsmomenten in de klas voor +12 jarigen beperkt tot 12 leerlingen. In openlucht tot 20.

Voor de Hogere graad (+18 jarigen) versoepelen de regels van het één-op-één lesgeven of evalueren.
Wegens de gedifferentieerde aanpak heeft ook hier de leerkracht de regie in eigen handen en zal hij of zij jou contacteren voor verdere afspraken.
Volwassen cursisten dragen in de academie een mondmasker en respecteren de richtlijnen voor sociale afstand.

Bovenstaande voorstellen zijn NIET VERPLICHT. Ouders en leerlingen beslissen zelf of men hier op ingaat.
Leerlingen uit de risicogroep (o.a. senioren 65+ of personen met onderliggende medische aandoening) schatten zelf het risico in en handelen ernaar met de nodige verantwoordelijkheid.

We benadrukken dat de courante veiligheidsvoorschriften blijven gelden:
Handhygiëne
Sociale afstand respecteren
Mondmasker voor +12 jarigen
Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis

We hopen dat deze versoepeling iedereen opnieuw goesting geeft om zich in te schrijven voor de academie en dat we in september op een genormaliseerde manier opnieuw kunnen starten.

***

We starten gefaseerd de herinschrijvingen voor het volgende academiejaar op. Dit jaar enkel ONLINE. Alle huidige leerlingen kregen de voorbije dagen een Nieuwsbrief met een link naar een inschrijvingsformulier. Maak gebruik van deze mogelijkheid om jouw plaats voor volgend jaar te verzekeren.

Nieuwe leerlingen kunnen zich vanaf zaterdag 20 juni (9u) via deze website inschrijven.

De academie tijdens de corona lockdown

Als team van de Academie vonden we het belangrijk dat je als leerling in contact bleef staan met de Academie.

Leerlingen van de Lagere en Middelbare graad werden wekelijks gecontacteerd door hun leerkracht. Via Nieuwsbrief, mail of Zoom-sessies werden opdrachten aangereikt. We vonden het fijn dat de meesten onder jullie tijd vonden om creatief bezig te blijven en jullie resultaten met de leerkracht en klasgenoten deelden.
Ook de cursisten van de 4de graad bleven in contact met hun leerkracht.

Je kan je nog steeds laten inspireren door ons te volgen op

Facebook Academie Mechelen met de BLIJFinjouwKOT tips (een steeds groeiend archief voor studie)
Facebook Ernest Albert die de (kunst)actualiteit op een spitante manier volgt
Facebook Academie Jr Mechelen vol met tips voor jongeren en met een mooie spin-off op Instagram Quarandemie Mechelen en een Nieuwsbrief

Via deze kanalen ga je nog tal van zijwegen ontdekken naar andere sites en nieuwsbrieven. Ga op wandel en verdwaal.
En wanneer je iets moois gemaakt hebt, deel het met jouw leerkracht en medeleerlingen of stuur het naar abk@mechelen.be


De Kunstbibliotheek

De Kunstbibliotheek van de Academie Mechelen is een goudmijn voor de nieuwsgierige cursisten. De voorbije jaren hebben we flink geïnvesteerd in een ruim aanbod van voornamelijk monografische boeken van moderne en hedendaagse kunstenaars. Maar je vindt er natuurlijk ook de Oude Meesters, overzichtswerken, boeken over specifieke technieken of iconografische thema’s terug.
De leerlingen van de academie kunnen boeken ontlenen voor een termijn van 3 weken.

hans_boeken