Grafisch ontwerp & Illustratie

Avondcursus

Docenten: Katrien Van Breedam, Karolien Vanderstappen

In het atelier illustratie treed je binnen in een imaginaire wereld. Horizonten worden verruimd, fantasie aangescherpt en uitgedaagd, perspectieven figuurlijk en soms letterlijk verlegd. We illustreren al spelenderwijs, we bouwen langzaam een eigen beeldtaal op tijdens de eerste jaren, waar de nadruk ligt op onderzoek, aan de hand van verschillende technieken en opdrachten leer je je eigen beeldtaal ontwikkkelen. We experimenteren met verschillende media (inkt, potlood, verf, collage, zeefdruk, riso, lino, droge naald ets, monotype, …) en maken daarbij, jaar na jaar meer gebruik van de programma’s Photoshop, Illustrator en InDesign om onze beelden te ontwerpen, te digitaliseren en drukklaar de wereld in te sturen.

Tijdens dit traject van vijf jaar + twee specialisatiejaren wordt het referentiekader verruimd, artistieke en beeldende mogelijkheden onderzocht. Het is een onderweg zijn naar meer vrijheid, zelfstandigheid en authenticiteit met als einddoel om in het vijfde jaar en de specialisatiejaren een eigen artistieke praktijk te ontwikkelen met eigen projecten. We verkennen de hedendaagse illustratie- en kunstwereld door bezoeken aan hedendaagse expo’s, illustratie festivals, bookshops, …

‘Children need art and stories and poems and music as much as they need love and food and fresh air and play.’

Het zijn wijze woorden van Philip Pullman, die in 2005 de Astrid Lindgren Memorial Award ontving. In het atelier illustratie ligt de focus op het creëren van een inventieve, fantasierijke, speelse wereld op papier. Verhalen zijn nooit ver weg. Maar de doelgroep is breder dan kinderen.We illustreren voor jongeren, volwassen én voor onszelf. Werk kan toegepast of vrij zijn. Werk kan voor of zonder doelgroep zijn.

‘Take your pleasure seriously’

Deze quote van Ray & Charles Eames impliceert een gedreven leerhouding, waar het leren als een plezier wordt ervaren met de grootste sérieux. Het houdt iets contradictorisch in zich. Er komt ernst, passie en gedrevenheid bij kijken om het spel van een illustrator te spelen, ondersteund door docenten en een heerlijke club van medestudenten.

8u/week gedurende 5 jaar + 2 jaar specialisatie
Woensdag- en donderdag van 18u tot 21.30u

1ste, 2de jaar Katrien Van Breedam
3de, 4de, 5de jaar & 1ste en 2de specialisatiejaar Karolien Vanderstappen

Karolien Vanderstappen: karolien.vanderstappen@academiemechelen.be
Katrien Van Breedam: katrien.vanbreedam@academiemechelen.be

Websites

Website Katrien Van Breedam
Website Karolien Vanderstappen

Instagram
Volg ons op Instagram @illustratie.academie.mechelen