Missie & Doelstellingen

In de Academie Mechelen staat kunst centraal. Dat is een evidentie. Maar een academie is meer dan enkel het beoefenen van diverse kunstdisciplines. Het is onze betrachting dat de leerlingen en cursisten via de kunstbeoefening en cultuureducatie gepassioneerde kunst- en cultuurparticipanten worden. Het bijbrengen van techniek en vaardigheden is belangrijk, maar dit is geen finaliteit op zich. Inzicht in kunst, en in extensie inzicht in het (cultuur)leven, is een belangrijke doelstelling. Aan de academie trachten we kinderen, jongeren en volwassenen via betekenisvolle activiteiten te begeleiden tot geëmancipeerde, vrije en kritische mensen.

Voel je jouw artistieke hart kloppen, dan is de academie misschien ook iets voor jou ?

Een uitgebreider document betreft het Artistiek Pedagogische Project vindt u hier.

Het meest recente doorlichtingsverslag van de Onderwijsinspectie (schooljaar 2018-2019) vindt u hier.