Missie & Doelstellingen & Leerplan

Artistiek Pedagogische Project

In de Academie Mechelen staat kunst centraal. Dat is een evidentie. Maar een academie is meer dan enkel het beoefenen van diverse kunstdisciplines. Het is onze betrachting dat de leerlingen en cursisten via de kunstbeoefening en cultuureducatie gepassioneerde kunst- en cultuurparticipanten worden. Het bijbrengen van techniek en vaardigheden is belangrijk, maar dit is geen finaliteit op zich. Inzicht in kunst, en in extensie inzicht in het (cultuur)leven, is een belangrijke doelstelling. Aan de academie trachten we kinderen, jongeren en volwassenen via betekenisvolle activiteiten te begeleiden tot geëmancipeerde, vrije en kritische mensen.

Voel je jouw artistieke hart kloppen, dan is de academie misschien ook iets voor jou ?

Een uitgebreider document betreft het Artistiek Pedagogische Project vindt u hier.

Het meest recente doorlichtingsverslag van de Onderwijsinspectie (schooljaar 2018-2019) vindt u hier.

Leerplan

Sinds september 2021 gebruikt de Academie Mechelen een nieuwe versie van het leerplan dat we samen met OVSG en DenkBeeld (de vereniging van directeurs DKO domein Beeld) schreven.

We vertrekken van een referentiekader waarin we ons voornamelijk baseren op de pedagogen Masschelein en Simons. Geïnspireerd door de ‘caucus race’ van Lewis Carroll ontwikkelen we een speelveld waarin we de leervelden en de leerplandoelen duiden. Verder bespreken we de gevolgen van deze duiding voor de leerling, ontwikkeling en evaluatie. Het leerplan biedt ruimte voor de inbreng van academies, leraren, lerarenteams en leerlingen.

Rekening houdend met de goedkeuringscriteria, besluiten we met de verschillende concordantielijsten. Daarin tonen we aan dat de leervelden en leerplandoelen concorderen met de vastgelegde onderwijsdoelen.

Het leerplan is verrijkt met citaten van kunstenaars, schrijvers, pedagogen en sociologen, die ons tijdens het traject geïnspireerd hebben. De lezer heeft de vrijheid om deze citaten als autonome kaderstukken te zien of als deel van het leerplan op te vatten.

Dit leerplan is bestemd voor alle opleidingen van het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK) in het Deeltijds Kunstonderwijs, dus voor alle lang- en kortlopende studierichtingen, graden, opties, vakken en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding.
Het volledige document vindt u hier.

Doorlichtingsverslag

Het meest recente doorlichtingsverslag van de Onderwijsinspectie (schooljaar 2018-2019) vindt u hier.