Het ganse team van de Academie Mechelen wenst jullie het allerbeste voor 2021.
Laten we hopen dat het vlug beter wordt dan vorig jaar!

Corona maatregelen

UPDATE 02/01/2021

Tot het begin van de Krokusvakantie (15-21 februari) blijven we in fase rood.

Dit betekent geen specifieke wijzigingen voor de lagere graad (6-11-jarigen). De lessen gaan gewoon fysiek door.

Voor de jongeren van de Middelbare graad (12-17-jarigen) én de volwassenen van de Hogere graad (+18-jarigen) is er volgende regeling:

Onder strikte veiligheids- en hygiënevoorwaarden is het vanaf nu mogelijk om de praktijklessen met maximaal 4 leerlingen boven de 12 jaar te organiseren, in ruimtes waar minimaal 10m² per leerling voorzien is. Het gaat om statische activiteiten, waarbij leerlingen op een vaste plek in een lokaal zitten of staan. In onze academie zijn de ruimtes voldoende groot en kunnen leerlingen op een veilige afstand van elkaar werken.
Daarbij gelden uiteraard de volgende strikte voorwaarden:

• Leerlingen houden afstand van elkaar en hun leraar.
• Iedereen draagt een mondmasker.
• Iedereen houdt zich aan de regels van de handhygiëne.
• De lokalen worden grondig geventileerd.

Jouw leerkracht contacteert je om een planning op te stellen en praktische afspraken te maken voor het tweede trimester.

We monitoren en evalueren de situatie op de voet en houden jullie hier en via Nieuwsbrief op de hoogte.

Het Academie-team


De Groene Zoen

tot 20 december 2020

Een tentoonstelling van Mechelse burgerbeweging Klimaan
in samenwerking met de Academie Mechelen.

126960992_2795296454122614_511464962169519919_o

Klimaan is een burgerbeweging die is opgericht om duurzame projecten op te zetten in en rond Mechelen. Klimaan wil positief sensibiliseren en mensen meenemen naar een groenere toekomst.

In het licht hiervan werd er afgelopen zomer een kunstwedstrijd uitgeschreven voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze wedstrijd wilde kinderen aan het woord laten: Hoe ziet hun ideale groene stad er uit? Wat missen ze? Wat kan er nog beter? Dit kon in de vorm van een schilderij, een gedicht, een beeldje…
Zij waren de kunstenaar, dus zij mochten beslissen.

Meer info vind je op onze tentoonstellingspagina.